Cyclone Filter

ด้วยความที่เป็นอุปกรณ์กรองที่กำจัดเศษตระกันโดยการใช้หลักของการเหวี่ยง ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใส่กรอง(ไม่มีค่าบำรุงรักษา) สำหรับการลดต้นทุน เนื่องจากเรามีตัวทดลองจึงทำให้สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ก่อนลงทุน

▲Filstar

คลิกที่นี่เพื่อดูแผ่นพับ FILSTAR