Fabrication & Construction

ด้วยตัวประธานบริษัทชาวไทยที่มีประสบการณ์ในโรงงานสิ่งทอของญี่ปุ่นนำมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่การผลิตแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ไปจนถึงงานขึ้นรูปที่มีความละเอียดสูง โดยมีโรงงานและเครื่องจักรในการสนับสนุนธุรกิจ จึงสามารถทำได้ทั้งจัดหา ติดตั้ง รื้อถอน

▲เตาอุตสาหกรรม / บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร